Oferta dla gmin

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do obowiązków urzędu gminy. W związku z tym to właśnie gminy ponoszą główny ciężar ich wyłapywania, łożą największe kwoty na utrzymanie działalności schronisk. Proponujemy Państwu wybór korzystniejszego rozwiązania, dzięki któremu obciążenie finansowe gminy ponoszone z tytułu odpowiedzialności za bezdomne zwierzęta ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.

  • MNIEJSZE WYDATKI

Proponowany przez nas model funkcjonuje z powodzeniem od lat w krajach Europy Zachodniej. Jednym z jego najważniejszych elementów jest finansowanie przez gminy – a także fundacje oraz same schroniska – pakietu usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt. Pakiet „Psiecurity” jest takim właśnie rozwiązaniem, przynoszącym znaczące oszczędności. Jego dodatkowym atutem jest rozłożenie płatności na dogodne raty.

  • LEPIEJ I TANIEJ

Nie ukrywamy, że jednym ze strategicznych celów „Psiecurity” jest doprowadzenie w przyszłości do sytuacji, w której schroniska staną się po prostu niepotrzebne i uwolnią budżety gmin od konieczności ponoszenia kosztownych wydatków. Zachęcamy więc Państwa do skorzystania z naszej oferty, gdyż nie niesie ona za sobą żadnego ryzyka finansowego. Zarówno pod względem ceny (pakiet weterynaryjny jest tańszy niż utrzymanie psa w schronisku), jak i formy płatności (zapłata za pakiet dopiero w chwili, gdy pies zostaje adoptowany), jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla gmin, jak i samych bezdomnych czworonogów.

  • WIĘCEJ ADOPCJI

Wykupienie przez Państwa pakietu usług weterynaryjnych oznaczać będzie eliminację istotnej bariery finansowej ograniczającej dotąd – czy wręcz uniemożliwiającej licznemu gronu chętnych – podjęcie decyzji o adopcji bezdomnego czworonoga. Jednocześnie, przy wzroście liczby adopcji, automatycznie zmaleją kwoty wydatkowane przez gminę na utrzymanie działalności samych schronisk.

Zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy do zapytania o szczegóły oferty korzystając z formularza kontaktowego:

TRWAJĄ PRACĘ MODERNIZACYJNE. PROSIMY JESZCZE NIE KUPOWAĆ PAKIETÓW ! Zamknij