Reklamacje

Tryb postępowania reklamacyjnego  w serwisie PSIECURITY

 

  1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@psiecurity.pl lub pismem skierowanym na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką klientów występuje (pesel i/lub mikrochip psa) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Usługodawca rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
  3. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego można zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Można również skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formularz reklamacji docx

Formularz reklamacji pdf

TRWAJĄ PRACĘ MODERNIZACYJNE. PROSIMY JESZCZE NIE KUPOWAĆ PAKIETÓW ! Zamknij